cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXXVI Konferencja Techniczno–Surowcowo–Analityczna 2024
W dniach 23–24.05.2024 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się XXXVI Konferencja Techniczno–Surowcowo–Analityczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników przy współpracy z Zarządem Krajowej Grupy Spożywczej S.A.Tegoroczną konferencją Stowarzyszenie Techników Cukrowników zapoczątkowało nową formułę cyklicznych kilkupanelowych konferencji tematycznych.
Na poszczególne bloki tematyczne złożyły się: sesja techniczno surowcowa, sesja analityczna oraz warsztaty krystalizacji, które były prezentowane równolegle w odrębnych salach.
W tym roku wiodącym tematem i w dużym stopniu kontynuacją programu poprzedniej konferencji STC były zagadnienia dotyczące aktualnych wyzwań w zakresie techniki i technologii cukrownictwa, gospodarki surowcowej i rozwiązań w agrotechnice buraka cukrowego oraz w zakresie problematyki jakości w przemyśle cukrowniczym.
Zagadnienia te prezentowano w referatach omawiających między innymi:
 • transformacja energetyczna w przemyśle cukrowniczym z uwzględnieniem nowych nośników energii odnawialnej,
 • transformacja cyfrowa w przemyśle jako innowacyjne narzędzia sterowania i zarządzania produkcją,
 • rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 przyczyniające się do optymalizacji zużycia energii,
 • system kredytów węglowych w sektorze cukrowniczym,
 • geoinformacja na plantacjach, innowacyjne techniki uprawy roli i zbioru buraków,
 • nowości analityki cukrowniczej w zakresie pomiarów laboratoryjnych oraz on-line,
 • aktualizacja zagadnień w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności,
 • akredytacja laboratoriów badawczych,
 • oferta firm w zakresie najnowszych rozwiązań dedykowanych dla przemysłu cukrowniczego ściśle związanych z tematyką konferencji,
Kliknij aby powiększyć
W imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ – Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: p. Marka Zagórskiego – Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., panów Tomasza Olenderka i Witolda Choińskiego – Członków Zarządu KGS S.A., p. Krzysztofa Kowę – Dyrektora Departamentu Ekonomiczno–Finansowego KGS S.A. oraz p. Zdzisława Salusa – b. Członka Zarządu KGS S.A., p. Katarzynę Średnicką – Naczelnik Wydziału Produktów Roślinnych w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW, p. Marzenę Skąpską – Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w MRiRW, p. Krzysztofa Nykiela – Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, p. Stefana Góralczyka – Wiceprezesa Zarządu FSNT–NOT, przedstawicieli prasy cukrowniczej, przedstawicieli instytutów naukowo–badawczych, oraz przedstawicieli 80 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi i produkty dla przemysłu cukrowniczego.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Następnie kol. Maciej Wojtczak powołał Prezydium Konferencji powierzając prowadzenie Sesji Techniczno–Surowcowej kol. Krystynie Wasińskiej – Sekretarz Generalnej STC oraz kol. Hubertowi Fabianowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego STC; prowadzenie Sesji Analitycznej – dr Anecie Antczak Chrobot z KZ STC przy PŁ i prowadzenie Warsztatów Krystalizacji kol. Danielowi Krajewskiemu – Kier. Działu Techniczno–Produkcyjnego w KGS S.A.
Kliknij aby powiększyć
Oficjalnego otwarcia XXXVI Konferencji Techniczno–Surowcowo–Analitycznej dokonał p. Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., który witając wszystkich uczestników wyraził zadowolenie, że program tegorocznej konferencji porusza najważniejsze problemy i wyzwania dotyczące branży cukrowniczej. Otwierając XXXVI Konferencję Techniczno–Surowcowo–Analityczą Prezes Marek Zagórski życzył udanych i owocnych obrad oraz miłego spotkania cukrowników i wszystkich branż związanych z cukrownictwem.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.
W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa.
Złotą Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:
Mariusz Kaźmierczak – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Malbork
Jacek Sobczyński – Pfeifer & Langen Polska S.A., C. Miejska Górka
Kliknij aby powiększyć
Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową NOT Jacek Sobczyński i Mariusz Kaźmierczak w towarzystwie Macieja Wojtczaka – Przewodniczącego ZG STC oraz Stefana Góralczyka – Wiceprezesa Zarządu FSNT–NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznaki.
Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:
Agnieszka Cebulak – Nordzucker Polska S.A., C. Chełmża,
Szymon Nowak – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Dobrzelin,
Marek Schabowski – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Malbork,
Stanisław Ziniewicz – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Malbork.
Kliknij aby powiększyć
Odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową NOT: Stanisław Ziniewicz, Marek Schabowski, Szymon Nowak w towarzystwie Macieja Wojtczaka – Przewodniczącego ZG STC oraz Stefana Góralczyka – Wiceprezesa Zarządu FSNT–NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznaki.
W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz duże zaangażowanie we wdrażanie postępu technicznego w przemyśle cukrowniczym a także za wyjątkowy wkład w kształtowanie rangi i wizerunku naszego Stowarzyszenia.
Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
Magdalena Kołodziejczyk – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Kluczewo,
Izabela Pietrus – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Malbork,
Leszek Kwiatkowski – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Dobrzelin,
Zbigniew Tamborski – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. C. Dobrzelin,
Dagmara Wojtków – Suedzucker Polska S.A.
Zgodnie z tradycją i Statutem STC przyznane zostały również odznaki STC przedstawicielom firm współpracującym z przemysłem cukrowniczym oraz z naszym Stowarzyszeniem.
W tym roku Honorową Odznaką STC zostali odznaczeni:
Marek Mularczyk – reprezentujący firmę NORD NAPĘDY, który corocznie dzieli się z nami wiedzą z dziedziny napędów, mechaniki i elektroniki,
Maria Pluta – zarządzająca firmą HYDRO MARCO, dostarczającą efektywne rozwiązania w zakresie gospodarki wodno–ściekowej w cukrowniach,
Claire Rua – reprezentująca francuską firmę ITECA SOCADEI zajmującą się opracowywaniem analizatorów on-line i przyrządów do kontroli barwy cukru na liniach produkcyjnych,
Karl–Heinz Theisen – założyciel niemieckiej firmy Pro–M–tec Theisen, który wprowadził do przemysłu cukrowniczego technologię transmisji mikrofalowej do kontroli gęstości cukrzyc.
Kliknij aby powiększyć
Odznaczeni Honorową Odznaką STC: Magdalena Kołodziejczyk, Karl–Heinz Theisen, Marek Mularczyk, Izabela Pietrus, Maria Pluta, Claire Rua, Leszek Kwiatkowski, Zbigniew Tamborski w towarzystwie prof. Macieja Wojtczaka – Przewodniczącego ZG STC.
Kliknij aby powiększyć
W imieniu wszystkich odznaczonych za przyznane wyróżnienia podziękował kol. Mariusz Kaźmierczak – odznaczony Złotą Odznaką Honorową NOT. Zapewnił o dalszym zaangażowaniu w zakresie podnoszenia kwalifikacji i dokształcania kadr cukrowniczych oraz realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia. Życzył całej społeczności cukrowniczej dalszego pomyślnego rozwoju oraz wielu osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej.
Kliknij aby powiększyć
Katarzyna Średnicka – Naczelnik Wydziału Produktów Roślinnych w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW podziękowała za zaproszenie przedstawicieli MRiRW na konferencję organizowaną od lat na rzecz społeczności cukrowniczej przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników oraz przeczytała i przekazała list od Ministra Czesława Siekierskiego skierowany do Zarządu Głównego STC oraz do uczestników konferencji.
List od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Referaty prezentowane na konferencji:


SESJA TECHNICZNO-SUROWCOWA


 1. Kliknij aby powiększyć „Cukier 4.0 — kampania 2023/24 w świetle aktualnych wyzwań dla branży cukrowniczej” — Maciej Wojtczak, Stowarzyszenie Techników Cukrowników.

 2. Kliknij aby powiększyć „Rozwiązania w zakresie biogazu w sektorze cukrowniczym” — Marzena Skąpska, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW.

 3. Kliknij aby powiększyć „Nowoczesna energetyka w przemyśle cukrowniczym. Możliwości finansowania i perspektywy rozwoju” — Panel dyskusyjny: moderator - Anna Szóstakiewicz, Fundacja W Klimacie. Paneliści: Krzysztof Zieleźnicki - Fundacja W Klimacie; Ewa Wiktorowska - Sowa, KGS S.A.; Marcin Gołębiewski - ITAPS Sp. z o.o.; Andrzej Baryga — Politechnika Łódzka.

 4. Kliknij aby powiększyć "System kredytów węglowych w sektorze cukrowniczym" - dr hab. Piotr Gradziuk, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 5. Kliknij aby powiększyć „Wodór paliwem przyszłości. Kompendium wiedzy na temat technologii wodorowych i zastosowań wodoru w Europie i w Polsce” - Ewa Wiktorowska-Sowa, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

 6. Kliknij aby powiększyć "Węgiel - Gaz ziemny - Biometan - Wodór - wstęp do długoterminowej strategii transformacji energetycznej branży cukrowniczej" - Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu oraz Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli Polskiej Organizacji Biometanu.

 7. Kliknij aby powiększyć „Efektywne zarządzanie energią w branży cukrowniczej”- Ewa Mikos, Artur Nowocień, Siemens Sp. z o.o.

 8. Kliknij aby powiększyć „Poprawa efektywności energetycznej w branży cukrowniczej ze wsparciem systemu Białych Certyfikatów” - Paweł Rychlewicz, Kierownik Projektu w Dziale Efektywności Energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 9. Kliknij aby powiększyć „Dekarbonizacja, OZE, ESG w branży cukrowniczej w kontekście kolejnej perspektywy dofinansowań” - Marcin Milczarski, Viverno Sp. z o.o.

 10. Kliknij aby powiększyć „Zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w uprawie buraka cukrowego w firmie Kombinat Rolny Kietrz” - Rafał Kleniewski, Kombinat Rolny Kietrz.

 11. Kliknij aby powiększyć „Transformacja Cyfrowa Przedsiębiorstw - Kompleksowa oferta doradztwa biznesowego i technologicznego oraz wdrożenia systemów cyfrowych optymalizujących działalność operacyjną” - Szymon Paprocki, Encon Sp. z o.o.

 12. Kliknij aby powiększyć “Rewolucja cyfrowa w systemach napędowych. Monitorowanie stanu technicznego maszyn i zużycia energii" - Marek Mularczyk, Nord Napędy Sp. z o.o.

 13. Kliknij aby powiększyć „Zastosowanie AMR (autonomous mobile robots: autonomiczne roboty mobilne) w procesie paletyzacji” - Zbigniew Kominek, WIKPOL.

 14. Kliknij aby powiększyć „Ponowne wykorzystanie kondensatu za pomocą pomiaru TOC jako element zielonej transformacji” - HACH LANGE Sp. z o.o., Michael Bastkowski, tł. Michał Kraska.

 15. Kliknij aby powiększyć "Cukroskop Crystobserver jako narzędzie monitoringu i kontroli procesu krystalizacji cukru pod kątem optymalizacji zużycia energii.” - Claire Rua, ITECA Francja, tł. Jan Ulatowski.

 16. Kliknij aby powiększyć „Numeryczny model do sterowania procesem krystalizacji ciągłej z uwzględnieniem algorytmu sztucznej inteligencji” - Kornel Hulak, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

SESJA ANALITYCZNA


 1. Kliknij aby powiększyć „ISO 17025 i ISO 9001 razem czy osobno? Wady i zalety integrowania systemów zarządzania laboratorium i organizacji” - Radosław Keller, Lab ISO Consulting.

 2. Kliknij aby powiększyć „Oznaczanie SO2 w produktach cukrowniczych ciemnych” - Andreas Degenhardt, Pfeifer & Langen, tł. Maciej Wojtczak.

 3. Kliknij aby powiększyć „Nowoczesne metody wykrywania i analizy zanieczyszczeń oraz pomiaru barwy cukru w linii produkcyjnej” - Maciej Ulatowski, PMOTION.

 4. Kliknij aby powiększyć „Nowe oprogramowanie Beetlab 3.0 w analizie surowcowej dla systemu Betalyser” - Mateusz Kawecki, Anton Paar.

 5. Kliknij aby powiększyć „Doświadczenia związane z wdrożeniem do szybkiej analizy laboratoryjnej analizatora NIR w laboratoriach fabrycznych KGS S.A” - Stanisław Kos, FOSS; Daniel Krajewski, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.; Aneta Antczak, Politechnika Łódzka.

 6. Kliknij aby powiększyć „Informacja na temat najnowszych przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz inne aktualności legislacyjne” - Aleksandra Hawrylak-Żyjewska, Związek Producentów Cukru w Polsce.

 7. Kliknij aby powiększyć „Czy uda się zakończyć greenwashing?” - Aleksandra Hawrylak-Żyjewska, Związek Producentów Cukru w Polsce.

 8. Kliknij aby powiększyć „Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania” - Monika Żmudzka, Polskie Centrum Akredytacji.

 9. Kliknij aby powiększyć „Wilgotność cukru białego - aspekty teoretyczne i praktyczne” - Radosław Gruska, Politechnika Łódzka.

 10. Kliknij aby powiększyć „Wieloparametrowa analityka procesowa w branży cukrowniczej- klucz do jakości i efektywności procesów produkcyjnych” - Piotr Kwiatkowski, Metrohm Polska Sp. z o.o.

 11. Kliknij aby powiększyć „Krzemionka w soku cukrowym” - Michael Bastkowski, tł. Michał Kraska, HACH LANGE Sp. z o.o.

 12. Kliknij aby powiększyć „Doświadczenia dotyczące badań biegłości buraka cukrowego organizowane przez PK ICUMSA” - Aneta Antczak-Chrobot, Maciej Wojtczak - Polski Komitet ICUMSA.

 13. Kliknij aby powiększyć „BHP w laboratoriach fabrycznych - panel dyskusyjny” - Agata Baryga, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

WARSZTATY KRYSTALIZACJI


 1. Kliknij aby powiększyć „Teoria krystalizacji” - Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka

 2. Kliknij aby powiększyć „Sposoby optymalizacji produktowni poprzez udoskonalenie rozkładu granulometrycznego cukrzycy” - Adam Kozioł, AP System Sp. z o.o.; Daniel Krajewski, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

 3. Kliknij aby powiększyć „Wykorzystanie technologii obliczeniowej do uzyskania zawartości suchej substancji cukrzyc B i C” - Kornel Hulak, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

 4. Kliknij aby powiększyć „Proces ciągłego gotowania – sposoby udoskonaleń płynności procesu” - Kornel Hulak, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

 5. Kliknij aby powiększyć „System nadzoru procesu krystalizacji cukru oparty na analizie przesycenia prowadzący do oszczędności energii i wody” - Josef Jurecek/Chromservis s.r.o.; Jakab Rozsa/Zutora kft, tł. Robert Jakubowski.

 6. Kliknij aby powiększyć „Monitorowanie procesu krystalizacji” - Hanna Eloranta, Pixact.

 7. Kliknij aby powiększyć „Instalacja i prowadzenie pomiarów gęstości w gotowaniu ciągłym” - Bartłomiej Nowak, Notech Services.

 8. Kliknij aby powiększyć „Inspekcje techniczne wirówek” - Daniel Krajewski, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

 9. Kliknij aby powiększyć „Nowoczesne falownikowe napędy regeneratywne wirówek cukrowniczych” - Robert Kowalski, Wrzosel.

W tegorocznej Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej wzięło udział 250 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządu i Cukrowni Krajowej Grupy Spożywczej S.A., przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie techniki i technologii cukrownictwa oraz uprawy buraków i gospodarki surowcowej. W konferencji wzięło udział 80 firm specjalistycznych prezentujących aktualną ofertę produktów i usług dla przemysłu cukrowniczego.
Uczestnicy konferencji podczas obrad:
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Tegoroczne stoiska firmowe z aktualną ofertą dla branży cukrowniczej:
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
W godzinach wieczornych pierwszego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić wspólny cukrowniczy wieczór:
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Po więcej zdjęc z imprezy kliknij TUTAJ
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników