cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biuro@stc.pl
Strona główna
  RODO
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy
Czytaj wiecej...
  W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła si XXXII Pokampanijną Konferencję Techniczno-Surowcową w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  Plan konferencji i seminariów w 2020 roku czytaj wiecej...
Plan kursów na 2020 r. czytaj wiecej...
W dniach 25-26.06.2019 r. odbyło się Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 13-15.02.2019 r. miały miejsce Obchody 100-lecia STC podczas XXXI Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej w Domu Technika NOT w Warszawie czytaj więcej
  W dniach 26-27.06.2018 w Łodzi odbyło się seminarium jakościowe "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej
  W dniach 21-23 luty 2018 r. w Warszawie w Domu Technika NOT odbyła się XXX Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa organizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce czytaj wiecej...
  W dniach 21-24.05.2017 w Dreźnie odbyła się V Konferencja ESST (Europejskie Stowarzyszenie Techników Cukrowników). czytaj więcej...
  W dniach 26-28.06.2017 r. w Zakładzie Cukrownictwa PŁ. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością na temat "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
  W dniu 26 kwietna 2017r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Techników Cukrowników czytaj więcej...
  W dniach 22-24.02. 2017. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Pokampanijna czytaj więcej...
  W dniach 28-29.06.2016 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniu 02.06.2016 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.05.2016 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 25-26.02.2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniach 23-24.06.2015 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Czytaj więcej...
  W dniu 25.06.2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej" Czytaj więcej...
  W dniach 18-19.05.2015 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". Czytaj więcej...
  W dniach 26-27.02.2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  W dniu 23.06.2014 r. odbyła się w Zamościu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Cyztaj więcej...
  W dniach 10-11.06.2014 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 12-13.05.2014 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" Czytaj więcej...
  W dniach 20-21.02.2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna Czytaj więcej...
  Informacje o działalności Związku Producentów Cukru w Polsce Czytaj wiecej...
  Informacja o działalności ESST ( European Society for Sugar Technology) www.esst-sugar.org
W dniach 25-26.06.2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"" Czytaj więcej...
  W dniu 5.06.2013 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" Czytaj więcej
  W dniach 05-08.05.2013 w Warszawie odbyła się III Konferencja ESST Czytaj więcej
  W dniach 8-9.04.2013 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez STC konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj więcej...
W dniach 21-22.02.2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj więcej...
W dniu 2.07.2012 r. odbyła się w Sieniawie konferencja surowcowa. czytaj więcej...
W dniach 26-27.06.2012 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 18.05.2012 r. w Warszawie odbył się XXXVI Walny Zjazd Delegatów STC. czytaj więcej...
W dniach 23-24.04.2012 r. w Zakopanem odbyła się konferencja "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniach 16-17.02.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniach 28-29.06.2011 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym" czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2011 r. odbyła się w Toruniu konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej" czytaj więcej...
W dniach 11-12.04.2011 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" czytaj więcej...
W dniu 17-18.02.2011 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się organizowana przez STC konferencja pokampanijna czytaj więcej...
XVII Finał Plebiscytu o tytuł "Złotego Inżyniera 2010" Przeglądu Technicznego - 02-03-2011 czytaj wiecej...
Światowy Zjazd Inżynierów - Warszawa 8-10 września 2010 r. czytaj wiecej...
W dniach 22-23.06.2010 r. odbyło sie w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
W dniu 8.06.2010 r. odbyła się w Toruniu konferencja "Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej. czytaj wiecej...
Inauguracja XXIV Kongresu Techników Polskich
Poznań 8 czerwca 2010
czytaj wiecej...
W dniach 19-20.04.2010 r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo- techniczna "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Politechnika Łódzka zaprasza na Studia Podyplomowe "Zapewnienie jakości wyników analiz żywności" czytaj wiecej...
W dniach 18-19.02.2010 r. odbyła się w Warszawie konferencja pokampanijna. czytaj wiecej...
W dniu 18.06.2009 r. odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów STC czytaj wiecej...
Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 17-18.09.2010 czytaj wiecej...
W dniach 23-24.06.2009 r. odbyło się w Łodzi seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym". czytaj wiecej...
Oferta pracy dla cukrowników czytaj wiecej... Oferta pracy dla służb surowcowych pobierz dokument... Przebieg projektu "Dążenie do zrównoważonego przemysłu cukrowniczego w Europie" czytaj więcej...
Aktualne informacje na temat reformy sektora cukru Pobierz dokument
Propozycja legislacyjna Komnisji Europejskiej dotycząca regulacji rynku cukru czytaj wiecej...
Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl czytaj wiecej...
Dyplomy i kwalifikacje zawodowe uznawane w Unii Europejskiej pobierz dokument...
Cukrownie w Polsce: dane ogólne, dane technologiczne, ważniejsze modernizacje pobierz dokument
Zamierzenia Komisji Europejskiej oraz stanowisko Polski w sprawie biopaliw" Pobierz (RTF)Pobierz (PDF)

Reklama
Czy Twoją reklamę też już czytają rzesze cukrowników? Jeszcze nie? Zamów reklamę już teraz!

»»»»»»»»»»»»
czytaj więcej...


Przebieg projektu "Dążenie do zrównoważonego przemysłu cukrowniczego w Europie"
 

W maju br zakończył się międzynarodowy projekt "Dążenie do zrównoważonego przemysłu cukrowniczego w Europie" (angielska nazwa "TOwards Sustainable Sugar Industry In Europe", akronim TOSSIE). Projekt zaczął się 1 maja 2005 r i był realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.

Partnerami projektu byli Politechnika Warszawska - jednostka koordynująca, zagraniczne uczelnie wyższe: Technische Universität Graz, Austria; Universita di Ferrara, Włochy oraz Univerzita v Mariboru, Słowenia; producenci cukru: Krajowa Spółka Cukrowa, Cooperativa Produttori Bieticoli, Włochy oraz Pfeifer & Langen KG, Niemcy, oraz firma inżynierska EnerDry Aps, Dania.

Cele projektu zostały określone jako:
 • Rozpowszechnianie wyników prac badawczych przydatnych dla restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, tematycznie związanych m. in. z doskonaleniem procesu technologicznego, skuteczniejszą ochroną środowiska naturalnego oraz bardziej wszechstronnym wykorzystaniem surowca;
 • Wyznaczenie kierunków prac badawczych potrzebnych przemysłowi cukrowniczemu, które powinny być podjęte w 7 Programie Ramowym UE, planowanym na okres 2007-2013).
Plan prac do wykonania podczas projektu został podzielony na cztery części. Pierwsza z nich polegała na zapewnieniu ciągłego dopływu informacji o postępach realizacji projektu do wszystkich środowisk fachowych, zainteresowanych problemami przemysłu cukrowniczego. m.in. prowadzenie witryny internetowej, wydawanie półrocznego biuletynu oraz publikowanie materiałów w czasopismach fachowych i przedstawianie referatów na konferencjach.

Druga, najważniejsza część projektu obejmowała wykonanie opracowań przeglądowych oraz zorganizowanie międzynarodowych spotkań (tzw. warsztatów) poświęconych aktualnej problematyce przemysłu cukrowniczego, w podziale na trzy obszary tematyczne. Ta część projektu została już zrealizowana, odbyły się trzy spotkania warsztatowe. Pierwsze miało miejsce w Ferrarze (Włochy) i dotyczyło doskonalenie procesu produkcyjnego, ze zwróceniem uwagi m.in. na wykorzystanie nowych technologii i wytwarzanie nowych produktów ubocznych.

Drugie spotkanie miało miejsce w Mariborze (Słowenia). Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły narzędzi inżynierskich i menedżerskich dla optymalizacji procesów i instalacji w przemyśle cukrowniczym. W czasie obrad pojawiła się także tematyka wpływu przemian w przemyśle cukrowniczym na sytuację przedsiębiorstw i ich pracowników.

Kliknij aby powiększyćProf. P. Glavicz (pierwszy z prawej) podczas inauguracji obrad w Mariborze, w środku prof. K. Urbaniec, z lewej prof. G. Vaccari.

Trzecie spotkanie warsztatowe odbyło się w Graz (Austria). Jako główny temat referatów i dyskusji przyjęto doskonalenie łańcucha wartości w sektorze cukrowniczym - od hodowli i zbioru buraków cukrowych, przez ich transport i przerób w cukrowniach, do dystrybucji i wykorzystania produktów.

Kliknij aby powiększyćProf. Michael Narodoslawsky Technische Universität Graz

Trzecia część projektu polega na planowaniu badań w 7 Programie Ramowym UE i dalszej przyszłości i przygotowaniu propozycji kierunków prac badawczych. Komisja Europejska zbiera tego rodzaju propozycje za pośrednictwem Europejskich Platform Technologicznych (EPT), tj. swoistych grup inicjatywnych tworzonych przez zainteresowane jednostki przemysłowe, instytuty naukowe i uczelnie. Z przeglądu powstałych dotychczas 34 ETP wynika, że problematyka badawcza interesująca dla przemysłu cukrowniczego występuje w zakresach działalności trzech Platform:
 • Food for Life (projekt TOSSIE ujęty w bazie danych)
 • Sustainable Chemistry / Industrial Biotechnology (udział partnerów TOSSIE w konferencjach)
 • Biofuels (TOSSIE jako interesariusz)
Partnerzy projektu TOSSIE nawiązują kontakty z poszczególnymi Platformami i przekazują do nich informacje, zebrane głównie podczas warsztatów w poprzedniej części projektu.

Jako czwartą część projektu wydzielono działania koordynacyjne, w tym organizowanie spotkań partnerów, monitorowanie przebiegu prac oraz opracowanie sprawozdań i innych materiałów wymaganych przez Komisję Europejską. Miejscami koordynacyjnych spotkań partnerów były kolejno Płock, Kőnnern (Niemcy), Maribor (Słowenia) i Graz (Austria). Spotkanie końcowe, podsumowujące projekt, odbyło się w dniach 3 i 4-go kwietnia 2008r salach konferencyjnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Jako pierwsze odbyło się zebranie koordynacyjne projektu TOSSIE z udziałem reprezentantów wszystkich jednostek partnerskich.

Podczas zebrania omówiono i podsumowano zakres wykonanych prac - zgodny z założeniami kontraktu zawartego z Komisją Europejską. Uzgodniono dalsze działania niezbędne do formalnego zakończenia i rozliczenia projektu, a także sposób rozpowszechniania raportu końcowego.

W następnym dniu odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą "Research for Sustainability of the European Sugar Sector (Badania naukowe dla zrównoważonego rozwoju sektora cukrowniczego w Europie)". Celem imprezy było zapoznanie uczestników z raportem opracowanym przez partnerów projektu TOSSIE, przedstawiającym tematy prac badawczych ważnych dla przyszłości uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru buraczanego. Jako założenie programowe konferencji przyjęto, że kierunki przyszłych prac badawczych należy przedstawić na tle informacji o przebiegu reformy rynku cukru i restrukturyzacji cukrownictwa w Unii Europejskiej. W związku z tym, program konferencji obejmował referaty omawiające dotychczasowe skutki reformy i jej dalsze spodziewane następstwa. Wystąpienia przygotowali m.in.: Alexander Krick, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Plantatorów Buraka Cukrowego (CIBE); Jean-Louis Barjol, dyrektor generalny Europejskiego Komitetu Producentów Cukru (CEFS); Henrik Solkaer, wiceprezes zarządu Danisco Sugar; dr Jan Maarten de Bruijn, przewodniczący Rady Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Cukru (ESST) oraz prof. Mohamed Mathlouthi, prezes Towarzystwa im. Andrew vanHook (AvH Association).

Kliknij aby powiększyćProfesor Krzysztof Urbaniec podczas otwarcia obrad konferencji

Uroczystego otwarcia obrad dokonał koordynator projektu prof. Krzysztof Urbaniec (Politechnika Warszawska), który również przypomniał cele, założenia programu prac i dotychczasowy przebieg projektu TOSSIE. Pierwszy referat wygłosił dr Maurice Lex - specjalista ds. projektów badawczych w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Przedstawił działania Komisji mające na celu wspieranie badań i prac rozwojowych, a zwłaszcza 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Unii Europejskiej, realizowany w okresie 2007-2013. Priorytetowe kierunki badań są określane przy uwzględnieniu opinii przedstawicieli nauki i przemysłu, uczestniczących w Europejskich Platformach Technologicznych. Dla sektora cukrowniczego szczególnie istotne są prace Platform: Przemysłu Spożywczego ("Food for Life") Przemysłu Chemicznego ("Sustainable Chemistry"), Biopaliw ("Biofuels") oraz Hodowli i Uprawy Roślin ("Plants for the Future"). W okresie do 2013 r. wykonawcy prac badawczych dla cukrownictwa - przy zgodności tematyki z priorytetami 7 Programu Ramowego - mogą ubiegać się o znaczące środki finansowe. Europejski sektor cukrowniczy może w ten sposób uzyskać wsparcie dla działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy konkurencyjności w stosunku do producentów cukru trzcinowego w innych częściach świata, doskonalenia ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa i jakości produktów itp.

Kliknij aby powiększyćDr. Maurice Lex podczas wygłaszania referatu

Dwa kolejne referaty przedstawili Alexander Krick (CIBE) i Jean-Louis Barjol (CEFS). Tematem obydwu wystąpień były zmiany w europejskim cukrownictwie w kontekście reformy rynku cukru. Pierwszy mówca reprezentował punkt widzenia plantatorów buraka, a drugi - producentów cukru. Obaj skomentowali m.in. dane liczbowe ilustrujące restrukturyzację sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej w okresie 2005-2008; część tych danych zawiera poniższa tabela.
Kampania Kwota produkcji cukru w milionach ton Areał uprawy buraków w tysiącach ha Liczba czynnych cukrowni
2005/0617,4 + 5,6*2100192
2006/0717,2 + 1,4*1700161
2007/0816,7 + 1,4*1600143
2008/09**poniżej 15,0?113
*/ rynek UE + eksport; **/ dane szacunkowe


Następny prelegent - Henrik Solkaer (Danisco Sugar) przedstawił strategię firmy w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Danisco Sugar nie ogranicza się do poprawy rynkowej konkurencyjności, ochrony środowiska naturalnego oraz doskonalenia jakości i bezpieczeństwa produktów. Jako czynniki zrównoważonego rozwoju traktowane są również: innowacyjność, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz prospołeczna i odpowiedzialna postawa kierownictwa. Każdy z tych czynników jest uwzględniany w programach racjonalizacji działalności i długofalowego rozwoju firmy.

Dwa kolejne wystąpienia dotyczyły celów i zakresów działania dwóch międzynarodowych organizacji, skupiających firmy i instytucje zainteresowane rozwojem technologii cukru oraz postępem badań naukowych w tej i pokrewnych dziedzinach. Dr Jan Maarten de Bruijn reprezentował zarząd ESST, a prof. Mohamed Mathlouthi - zarząd AvH Association. Pierwsza organizacja została utworzona w 2007 r. jako kontynuacja - na zmienionych zasadach - istniejącej od 1948 r. Międzynarodowej Komisji Technologii Cukru (CITS); priorytetem jest wymiana informacji badawczych i praktycznych doświadczeń między naukowcami i praktykami zainteresowanymi postępem technicznym w cukrownictwie. Druga organizacja istnieje od 1992 r., a jej głównym celem jest wymiana i rozpowszechnianie informacji o postępach badań naukowych w dziedzinie chemii węglowodanów. Zarówno ESST jak i AvH Association deklarują zamiary kontynuacji działań, w tym organizowania międzynarodowych sympozjów i konferencji, wspierania wybranych prac badawczych, organizowania krótkich szkoleń itp., integrujących międzynarodowe środowiska fachowe związane z cukrownictwem.

Końcowy referat wygłosił prof. Krzysztof Urbaniec, przedstawiając metodykę opracowania oraz główne tezy raportu o tematach badań naukowych ważnych dla przyszłości europejskiego sektora cukrowniczego (krótkie omówienie raportu - patrz niżej). Podkreślił, że w tym podsumowaniu dwuletnich prac partnerów projektu TOSSIE, potrzeby badawcze cukrownictwa są pokazane na tle priorytetowych kierunków badań zdefiniowanych przez Europejskie Platformy Technologiczne. Z raportu wynika, że oprócz badań o krótkim horyzoncie czasowym, tj. czasie realizacji do 5 lat, dla stabilizacji cukrownictwa w Europie potrzebne są również prace średnioterminowe (5-10 lat) i długoterminowe (ponad 10 lat). Horyzont czasowy ponad 5 lat jest potrzebny m.in. w badaniach nad nowymi, ulepszonymi odmianami buraka cukrowego oraz w pracach przygotowujących przerób buraków w biorafineriach, które mogłyby również wykorzystywać inne surowce roślinne.

Kliknij aby powiększyćUczestnicy konferencji w sali obrad

Tematyka referatów, zwłaszcza analiza sytuacji sektora cukrowniczego w trakcie restrukturyzacji i próby prognozowania sytuacji na przyszłość spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.. W trakcie dyskusji padły propozycje tematów prac naukowych na rzecz cukrownictwa w 7 Badawczym Programie Ramowym Unii Europejskiej. Partner projektu TOSSIE, Arne Sloth Jensen (wynalazca technologii fluidalnego suszenia wysłodków w parze przegrzanej) z duńskiej firmy EnerDry, przedstawił informacje o uruchomionych ostatnio w USA parowych suszarniach wysłodków.

Zamykając obrady i dziękując obecnym za aktywny udział, prof. Krzysztof Urbaniec przedstawił statystykę uczestnictwa w konferencji. Wśród 51 osób, 14 było delegowanych przez wyższe uczelnie i instytuty naukowe, 21 - przez przedsiębiorstwa przemysłowe, 16 - przez inne jednostki (głównie organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe lub narodowe). Uczestnicy przybyli z 12 krajów Europy, z których 7 (Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy) zajęło w kampanii 2007 r. czołowe miejsca pod względem wielkości produkcji cukru. Spośród największych europejskich producentów cukru, reprezentowane były firmy: British Sugar, Danisco Sugar, Krajowa Spółka Cukrowa, Nordzucker, Pfeifer & Langen oraz Raffinerie Tirlemontoise.

Treść raportu "Research needs of the European sugar sector (Potrzeby badawcze europejskiego sektora cukrowniczego)"
Wyróżniono i krótko opisano 33 tematy badań ważne dla przyszłości europejskiego cukrownictwa oraz podzielono je na cztery podgrupy. W poniższym skróconym wykazie, niektóre hasła odpowiadają więcej niż jednemu tematowi.

1) Proces produkcji cukru
 • Nowoczesne specjalizowane metody i techniki pomiarowe
 • Nanomateriały dla zastosowań w produkcji cukru
 • Nowe rozwiązania ekstrakcji i oczyszczanie soku, w tym filtracja membranowa
 • Doskonalenie krystalizacji cukru i metod enkapsulacji domieszek
 • Redukcja zużycia energii i wykorzystanie biogazu
 • Zmniejszanie emisji CO2 w łańcuchu wartości produkcji cukru
 • Wpływ produkcji cukru na środowisko naturalne w skali całego łańcucha wartości
2) Biotechnologia i przerób biorafineryjny
 • Alternatywne procesy biotechnologiczne dla łańcucha wartości produkcji cukru
 • Zintegrowana produkcja cukru i etanolu
 • Nowoczesne systemy fermentacyjne przydatne dla przerobu buraka cukrowego
 • Zakres i skala biorafineryjnego przerobu buraka cukrowego
 • Optymalne wykorzystanie węglowodanów w przeróbce biorafineryjnej
 • Biologiczny kraking związków wielkomolekularnych i rozdzielanie produktów krakingu.
3) Hodowla i uprawa buraka cukrowego
 • Hodowla nowych odmian buraka w celu zwiększenia przydatności technologicznej
 • Nowe odmiany buraka dla produkcji bioetanolu i przeróbki biorafineryjnej
 • Uprawa i zapewnienie jakości buraka dla zintegrowanej produkcji cukru i bioetanolu.
4) Zagadnienia horyzontalne
 • Wspieranie innowacyjności w sektorze cukrowniczym
 • Kształcenie i doskonalenie kwalifikacji kadr
 • Analiza LCA (ekologiczno-energetyczna w pełnym cyklu trwałości) według metodyki akceptowanej przez Unię Europejską
 • Ocena łańcucha wartości z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju
 • Najlepsze dostępne rozwiązania łańcucha wartości.

W przypadku starań o fundusze na prace badawcze i rozwojowe w poszczególnych tematach, Europejskie Platformy Technologiczne mogą udzielić pomocy merytorycznej i organizacyjnej, a także rekomendować włączenie tematów do programów badawczych nadzorowanych i finansowanych przez Komisję Europejską. Pod względem zgodności priorytetowych kierunków badań z potrzebami cukrownictwa, kompetentne Platformy można uszeregować jak w poniższej tabeli.

Europejska Platforma Technologiczna Liczba tematów wg raportu, zgodnych z priorytetami EPT
Przemysłu Chemicznego ("Sustainable Chemistry")26
Przemysłu Spożywczego ("Food for Life")20
Biopaliw ("Biofuels")18
Hodowli i Uprawy Roślin ("Plants for the Future")10


Raport w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej www.tossie-experts.pw.plock.pl. Wersję drukowaną można otrzymać pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres: Politechnika Warszawska, Centrum Doskonałości CERED, ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock.


Prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec, dr inż. Mirosław Grabowski,
Politechnika Warszawska


Stowarzyszenie Techników Cukrowników
FiresNet tworzenie stron www
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny:Krystyna Wasińska, Webmaster: Sławomir Fajer
Copyright © 2004 Stowarzyszenie Techników Cukrowników